موتور سیکلت Huaihai 【XLH-8】

داشبورد اشاره گر مکانیکی

سواری را سرگرم کننده تر می کند و اطلاعات سواری را واضح تر می کند

بادگیر کروز

طراحی ساده

جریان هوا را تقسیم کنید

ظاهر خوش تیپ