سه چرخه باربری جهانی هوایهای 【T2】

صفحه نمایش رنگی بزرگ LED ابزار دستیابی به اطلاعات خودرو را برای راننده آسان تر می کند و حس شیک تری دارد.
سنسور سرعت و مسافت پیموده شده با نوع جدیدی از سنسور شمارش مغناطیسی هال ارتقا یافته است که می تواند سرعت و مسافت پیموده شده را با دقت بیشتری ثبت و محاسبه کند.