Huaihai K-DE ، سه چرخه بار لجستیکی ایده آل برای تحویل سریع.

به Huaih بپیوندیدai در روز جمعه 10 سپتامبر ساعت 4 بعد از ظهر (+8UTC) به صورت زنده ، در حالی که ما سه چرخه بار لجستیک K-DE را ارائه می دهیم که برای تحویل سریع با جعبه بار قابل جدا شدن ایده آل است. وقتی به صورت زنده به ما ملحق می شوید ، نحوه حمل و نقل کانتینری و موارد دیگر را یاد بگیرید.

آدرس: https://fb.me/e/Jsme2tx8

61372abd032b6_61372ad042ecd


زمان ارسال: سپتامبر -2020-07